• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Thứ Hai đến thứ Sáu. Sáng từ 10:00 – 13:00. Chiều từ 14:00 – 17:00

   

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2023

  (bao gồm cả ngày nghỉ của Việt Nam và sở tại)

   

  Tháng 1:

  • Ngày 02 – 06/01/2023 (Tết Dương lịch)
  • Ngày 20 – 26/01/2023 (Tết Nguyên đán)

  Tháng 2:

  • Ngày 23 – 24/02/2023 (ngày Hải quân Nga)

  Tháng 3:

  • Ngày 08/3/2023 (ngày Quốc tế Phụ nữ)

  Tháng 5:

  • Ngày 01 – 03/5/2023 (kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động)
  • Ngày 08 – 09/5/2023 (ngày Chiến thắng phát xít).

  Tháng 6:

  • Ngày 12/6/2023 (Quốc khánh Nga)

  Tháng 9:

  • Ngày 01 – 4/9/2023 (Quốc khánh Việt Nam)

  Tháng 11:

  • Ngày 06/11/2023 (ngày Thống nhất dân tộc Nga)​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​