​​​​

 • TỔNG LÃNH SỰ QUÁN  VIỆT NAM TẠI VLADIVOSTOK - LIÊN BANG NGA


  Tổng lãnh sự  quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vladivostok - Nga

  Địa chỉ: 107/1, Pushkinskaya,Vladivostok - Russia 

  Điện thoại: (00-7-4232) 226948

  Fax:(00-7-4232) 261496 

  Email: tlsqvn.vla@mofa.gov.vn

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  1. Ông Nguyễn Hoàng Việt - Tổng lãnh sự 

 • ĐT: +7 914 669 42-86

 • 2. Ông Nguyễn Anh Cường - Lãnh sự, Bảo hộ công dân

 • ĐT: +7 991 495 52-59

  • 3. Ông Nguyễn Hồng Thành - Lãnh sự kinh tế, Cán bộ Thương vụ

  • ĐT: +7 924 424 89-99 • 4. Bà Nguyễn Phương Anh - Kế toán, Công tác sinh viên

 • ĐT: +7 914 728 50-28

 • 5. Ông Triệu Quang Hải - Lái xe

 • ĐT: +7 914 326 11-68

 • Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:30 - 17:00

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​