​​​​​​​

 • TỔNG LÃNH SỰ QUÁN  VIỆT NAM TẠI VLADIVOSTOK - LIÊN BANG NGA


  Tổng lãnh sự  quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vladivostok - Nga

  Địa chỉ: 107/1, Pushkinskaya,Vladivostok - Russia 

  Điện thoại: (00-7-4232) 226948

  Fax:(00-7-4232) 261496 

  Email: tlsqvn.vla@mofa.gov.vn

                                                                           Cán bộ Tổng Lãnh sự quán:

  1. Ông Nguyễn Đăng Hiền - Tổng lãnh sự 

 • ĐT: +7 914 661 46-68

 • 2. Ông Trần Văn Minh - Lãnh sự, Bảo hộ công dân

 • ĐT: +7 914 338 23-39

  • 3. Ông Nguyễn Hồng Thành - Lãnh sự kinh tế, Cán bộ Thương vụ

  • ĐT: +7 924 424 89-99

  • 4. Ông Vũ Ngọc Tiền - Lãnh sự, Công tác cộng đồng

  • ĐT: +7914 693 13-39​ • 5. Ông Mai Trọng Dũng - Kế toán, Văn thư

 • ĐT: +7 914 969 89-18

 • 6. Ông Nguyễn Văn Đại - Lái xe

 • ĐT: +7 914 686 94-96

 • Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:30 - 17:00

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​