​​​TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI VLADIVOSTOK, LB NGA

TLSQ.jpg

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok – Liên bang Nga kính chào Quý vị và các Bạn

Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Cơ quan Lãnh sự chính thức Đại diện cho Nhà nước Việt Nam được thành lập theo Quyết định số: 1282/NC, ngày 30/7/1988 do Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh ký, trên cơ sở đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 412-NG/LS, ngày 24/6/1988. Từ tháng 9/1989 (khi mới khai trương) đến tháng 11/1996, Tổng lãnh sự quán đóng trụ sở tại thành phố Nakhodka; từ cuối tháng 11/1996 chuyển trụ sở đến thành phố Vladivostok là thủ phủ của tỉnh Primorye.
Khu vực Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán bao gồm: Khu vực Primorye; Khu vực Khabarovsk; Cộng hòa Buriachia; Cộng hòa Xakha; Khu vực Dabaican; Khu vực Kamchatka; Tỉnh Amua; Tỉnh Magađan; Tỉnh Xakhalin; Tỉnh tự trị do thái và khu tự trị Chucotka

Tuy biên chế còn hạn hẹp, song với tinh thần chủ động trong công tác, được sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, các cán bộ, nhân viên của Tổng lãnh sự quán đã đoàn kết, nhất trí vượt qua mọi khó khăn, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế, văn ho​á, thương mại, đầu tư, du lịch… giữa Việt Nam với vùng Viễn Đông của Liên bang Nga lên tầm cao mới, thực hiện tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân…


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​