TIỂU SỬ 

Tổng lãnh sự 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

tại Vladivostok

Huỳnh Minh Chính

IMG_6412.PNG

Thông tin cá nhân

Tổng Lãnh sự​​​ Huỳnh Minh Chính sinh năm 1955, tại Thanh Hóa. Ông là một Kỹ sư Hải dương học và là một Luật sư, đồng thời là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhiều năm công tác tại Ủy Ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

Ông đã lập gia đình và có 2 con. 

Học vấn

Tốt nghiệp trường Đại học Khí tượng Thủy văn Odessa, Ucraina, Liên Xô cũ (1978); 

Tốt nghiệp cử nhân luật (1995) và thạc sĩ luật học (2000) Đại học Quốc gia Hà Nội; cử nhân tiếng Anh Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (1985); chứng chỉ tiếng Anh nâng cao Đại học Canberra, Australia (1991); chứng chỉ nghiệp vụ luật sư Học Viện Tư pháp Hà Nội, Bộ Tư pháp (2015)​ 

Thông thạo tiếng Anh, Nga 

Sự nghiệp ngoại giao

Hiện đồng chí đang là Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại thành phố Vladivostok, Viễn Đông, Liên bang Nga (nhiệm kỳ 2015 – 2018).

Ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan (nhiệm kỳ 2010 -2013). 

Ngoài thời gian làm việc ở nước ngoài, đồng chí đã trải qua các nhiệm vụ chuyên viên, Vụ trưởng Vụ Biển,  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia – Bộ Ngoại giao (1981 – 2010; 2013 – 2015); cán bộ nghiên cứu khoa học Viện Hải dương học Nha Trang, Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam (1978 – 1981). Trong quá trình làm việc, đồng chí đã tham gia vào rất nhiều các cuộc đàm phán, trong một số trường hợp là trưởng đoàn đàm phán, về các vấn đề biên giới lãnh thổ và phân định biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng như Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Căm-pu-chia. Đồng chí cũng có một số đóng góp nhất định về chính sách và biện pháp phát triển quốc gia biển của Việt Nam trong khuôn khổ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và Hải đảo.    ​

Tặng thưởng

​Trong quá trình hoạt động trong ngành ngoại giao, Đại sứ Huỳnh Minh Chính đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ.

Consul General of the Socialist Republic of Vietnam in Vladivostok

Huynh Minh Chinh

Huynh Minh Chinh was born on June 20, 1955 in Thanh Hoa province, Vietnam. He is an engineer-oceanographer and lawyer in his education and has been a career diplomat of the National Boundary Committee of the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam. His first overseas posting as Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador was in Hague, the Netherlands (2010 – 2013). Besides his overseas position, he has worked in the capacity of  a member and then Vice-Chairman  of the National Boundary  Committee (1981 – 2010; 2013 - 2015), and as scientific researcher at Nha Trang Oceanography Institute, Vietnam (1978 – 2010). During his work, he participated in a number of negotiations, in some cases as head of delegation,  with  neighboring countries such as China, the Philippines, Indonesia, Malaysia, Thailand and Cambodia. His interest also includes issues of national ocean development.

Huynh Minh Chinh has got engineer – oceanographer degree of Odessa Hydro-Meteorological Institute, Ukraine (1978); Bachelor of Law degree (1995) and Master of Law degree (2000) of Hanoi National University, Vietnam; Bachelor of English of Hanoi National University for Education (1985) and Certificate of English of the University of Canberra, Australia. Huynh Minh Chinh speaks English and Russian. He is married and has son and daughter.

Биография

Генерального консула Вьетнама в г. Владивостоке

ХуинЬ Минь Тинь

 

Хуинь Минь Тинь родился 20 июня 1955 года в провинции Тхань Хоа, Вьетнам. Он инженер-океанолог и юристом по образованию и в тоже время карьерный дипломат Государственного Комитета по Пограничным Вопросам при МИД Вьетнама. Его первое назначение за рубеж было в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Гаагу, Нидерланды (2010 – 2013). Кроме работы за границей, он работал сначала сотрудником, а потом и Заместителем Председателя Государственного Комитета по Пограничным Вопросам (1981 – 2010; 2013 - 2015), научным сотрудником Института Океанологии в Нячанге, Вьетнам (1978 – 1981). Во время работы он принимал участие в многочисленных переговорах с соседними странами, в том числе Китаем, Филиппинами, Индонезией, Малайзией, Таиландом и Камбоджей, в некоторых из них возглавляя делегации, к тому же занимался вопросами национально – морского развития.

Хуинь Минь Тинь – инженер-океанолог Одесского Института Гидрометеорологии, Украина (1978); имеет степени бакалавра юриспруденции (1995) и магистра права (2000) Ханойского Государственного Университета; степень бакалавра Английского языка  Ханойского Педагогического Института иностранных языков (1985) и сертификат Английского языка Университета Канберры, Австралия. Хуинь Минь Тинь говорит по-русски и по-английски. Женат, имеет сына и дочь.​


   ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​