​​​TIỂU SỬ 

Tổng lãnh sự 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

tại Vladivostok

Nguyễn Đăng Hiền

IMG-5592.jpg

 

1.     Họ tên:Nguyễn Đăng Hiền
2.     Ngày sinh:27/04/1964
3.     Quê quán:Hà Nội
4.     Học vấn:Cử nhân Quan hệ quốc tế và tiếng Anh
5.     Ngoại ngữ:Tiếng Nga, Anh
6.     Gia đình:Có vợ và hai con gái
Quá trình công tác:
1989 – 2006Công tác tại Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao
2006 – 2009Bí thư thứ hai, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei
2010 - 2016Chuyên viên, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.
2016 – 2019Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan
2020 – 2021Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao
16/01/2022 - nayTổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​