Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh Việt Nam, Tổng lãnh sự quán xin giới thiệu thủ tục thị thực điện tử E-Visa cho người nước ngoài trên Website theo đường link như sau: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​